Abdi İbrahim stabilite odası projesi teslim edilmiştir.