LOKAL Otomasyon, İzleme ve Kontrol Sistemi

ONAT Stabilite odalarında, bağımsız olarak kullanılacak işletmeye ait BMS sistemi ya da Stabilite odasını izleyecek 21 CFR Part 11 sertifikalı izleme sisteminden ayrı olarak bulunan, Stabilite odasının tüm işletim sistemini kontrol eden sistem, Stabilite odasının iklimsel şartlandırmasını gerçekleştirecek olan tüm cihazların ve mahal ile ilgili diğer değişkenlerin (Aydınlatma – Kapı pozisyonları ) hassas şekilde kontrol ve haberleşmesini gerçekleştirecek olan Logic kontrollü ve 7 inch renkli dokunmatik ekranlıdır. Kontrol ve izleme ekranı mahal girişi yanında bulunur, kontrol sisteminin iklimlendirme cihazlarını, mahal şartlarını ayar ve kontrolünün haricinde alttaki özelliklere de sahiptir.


 • Kolay kullanım ve 3 dilde menü(İngilizce, Türkçe ve Almanca) ile parametre kodları yerine detaylı fonksiyon gösterimi
 • Stabilite odasının tüm cihaz ve sistem arızalarının izlenmesi ve Lokal Logic kontrol sistemine kaydedilmesi
 • Mahal aydınlatılmasının ekran üzerinden izlenmesi, açık unutulan Mahal aydınlatmasında alarm üretilmesi
 • Mahal kapı pozisyonunun izlenmesi açık unutulan/tam kapanmayan kapı durumunda alarm üretilmesi
 • Yetkisiz kişilerin kontrolsüz müdahalelerde bulunmaması için cihaz çalışmalarını etkileyen ayarların çeşitli güvenlik seviyelerinde şifre kontrolü ile yapılması
 • İstenildiği takdirde (Gerekli Data ve Network ayarlarının yapılması ile)  Tüm fonksiyonların İnternet üzerinden izlenmesi ve kontrolü
 • Sıcaklık ve Nem değerlerinin anlık ve geçmişe dönük grafik olarak izlenmesi
 • Sistemsel ve dışarıdan müdahale edilen tüm hareketlerin zaman kaydının tutulması
 • Kabin içi acil durum personel güvenlik seçenekleri
 • Acp-B7 sistemi ile tüm sistem bağımsız olarak kontrol edilmesinin yanında, işletmelerde yer alan Bilgisayar Kontrollü bina Yönetim (BMS) sistemi üzerinden de izlenmesinin sağlanması için ek bir kompenent kullanılması gerekmeden gerekli tüm bilgileri, BMS sistem kontraktörü tarafından gerekli kablolamanın yapılması ile verebilecek özeliktedir.
 • Stabilite Odası içindeki sıcaklığın belirlenen değerlerin ( Sıcaklık için ±2 C°)üzerine veya altına inmesi durumunda, yüksek frekanslı ses ve yüksek ışık kapasiteli flaşör tip lamba ile uyarı yapacaktır. Alarm fark edilip üzerindeki reset butonuna basıldığında Flaşör ve Buzzer devre dışı kalacak fakat alarm tipini gösteren sinyal lambası alarm durumu düzelene kadar yanmaya devam edecektir. Bu durum dokunmatik bilgi ekranı üzerinden de izlenip lokal olarak oluşma zamanı kayıt altına alınacak ayrıca, istenildiği takdirde merkezi alarm sisteminize de Dijital çıkış olarak verilebilecektir.
Teklif İste