Deva İlaç Stabilite Odaları projesi teslim edilmiştir.