Sanovel İlaç Stabilite Odaları projesi teslim edilmiştir.