Vefa İlaç stabilite odaları projesi teslim edilmiştir.