18 Ekim 2021

Günümüz teknolojisinde ki kullanıcılar her geçen gün kişisel veri ve data saklamak istedikleri için veri kapasiteleri büyük sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca artan cihaz özellikleri ve kapasitelerindeki artış orantılı olarak fiyatların yükselmesine neden oluyor. Bu sorunların çözümü olan Bulut teknolojisini, internet aracılığıyla erişimde olan yazılım uygulamaları, veri depolama hizmeti ve işlem kapasitesi şeklinde tanımlayabiliriz. Örneğin kapasitesi düşük olan cihazlarda bile mekân fark etmeksizin istediğiniz zaman her türlü bilgiye ve veriye ulaşabilme kolaylığı sağlıyor. Bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için dijital bir ağ ile çoklu sunucu bağlantısına ihtiyacınız vardır. 

Bulut teknolojisinin 3 ana yapıtaşı bulunmaktadır. Bu yapıtaşları; Yazılımı servis olarak sunma (SaaS), Platform hizmeti (PaaS), Sunucu alt yapı hizmeti (laaS)

Bulut Bilişim Geliştirme Modelleri Nedir?

- Genel Bulut: İnternetteki sunucular ile kurulan bir bulut teknolojisidir. Örnek olarak elektronik postaları söyleyebiliriz.
- Özel Bulut: Büyük şirketlerin tercih ettiği teknoloji modelidir. Tüm bilgiler kurucuda olup, erişim güvenliği ve gizliliği yüksektir.
- Melez Bulut: Genel ve Özel bulut modellerinin birleşimidir. Firmaların hacimlerine göre birleşim oranında farklılık görülebilir.
- Topluluk Bulut: Birkaç şirketin ortak kullandığı hizmetleri bir arada barındıran teknoloji çeşididir. Bu topluluk üyeleri uygulamaya ve verilerine erişim sağlayabilmektedir.

Bulut Teknolojisinin Sağladığı Avantajlar 

- Geniş depolama alanı, verilerin hızlıca transferi ve yedekleme işlemlerinde maliyet açısından tasarruf imkânı sağlar.
- Alt yapı karmaşasını ortadan kaldırmaktadır. Örneğin veri arşivinin artması, kullanıcı yetkileri ve takibi diyebiliriz.
- Bulut yazılımı kullanan şirketlerde ki verilerin saklandığı serverlar da yazılım ve donanım olarak alınan güvenlik tedbirleri ana bilgisayarlardan daha güvenlidir.

Bulut Teknolojisinin Sağladığı Dezavantajlar 

- Bilgi güvenliği ve kullanıcı gizliliğini sağlanmadığı için güvenlik eksikliği vardır.
- Ülkelerin ekonomik koşullarından kaynaklı dijital bölünme arttığında, ülkeler arasında politik ve ekonomik sorunlara neden olacaktır.
- Depolanan verilere ulaşabilmek için internete ihtiyaç vardır. Ayrıca internet hızınızın düşük olduğu durumlarda erişim hızı da aynı seviyede olacaktır.

Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile işletmeler bulut teknolojisine geçiş yapıyor. Bu durum da bizlere bulut teknolojinin işletmeler için önemini hatırlatıyor. Maddeler halinde sıralayacak olursak;

- Bulut bilişim ile beraber işletmeler personelin daha esnek çalışmasına, İnternet ile erişim sağlandığı için personelin uzaktan da çalışabileceklerini bizlere göstermektedir. Bu durumda ofis alanını azaltmak isteyen şirketler için home ofis çalışma modeline geçerek, var olan ofis alanı harcamaları azaltılabilir. 
- Bir işletmenin veri alışverişi ihtiyacını maliyetsiz olarak bulut bilişimle çözülebilir. Bu sayede firma tasarruf etmiş olur.
- İşletmenin bilgi- işlem kaynaklarına ulaşmasında zaman tasarrufu sağlamaktadır.
- Verilerin yedekleme işlemi sayesinde silinen veriler kurtarılabilmektedir. Ayrıca 3. Kişilerin verilere ulaşabilmesi için izin verilmesi gerekir. 
- Sisteme yüklenen dosyalara kimin bakacağı ve düzenleyeceği belirlenebilir. 

Bulut bilişim sayesinde zaman ve mekân fark etmeden istenilen bilgiye erişim kolaylığı sayesinde ulaşır. Ayrıca işletmeler gelişen teknolojiye uyum sağladıkları sürece daha da gelişerek büyüyebilirken, globalleşen dünyada bulut bilişim olmadan daha hızlı, organize, müşteri odaklı ve rekabetçi olmak imkansızdır.  Bulut bilişim sadece tek bir alana kolaylık değil hem şirket için hem de çalışanların performanslarına yardımcı olmaktadır.

Özetle bulut teknolojisi şirketler ve üniversite gibi birçok sektör tarafından kurulur ve paylaşılır. Bu teknoloji ile bilgisayarların yükü azalarak, çeşitli uygulamalar bulut sunucusuyla sağlanır. İnternet üzerinde depoladığımız program, veri ve uygulamaların bulutta depolanması ile internete bağlı her türlü cihaz ile istenilen bilgilere ulaşılabilir.