14 Haziran 2021

Bu yazımızda ilaç sektöründe inkübasyon, raf numune ve media fill odaları konu başlıklarına değineceğiz. Öncelikle inkübasyon; besi yerine ekimi yapılmış mikroorganizmaları, çoğalabilecekleri maksimum sıcaklıkta, etüv veya inkübatör adı verilen cihazlarda, belirli bir süre tutma işlemidir. Bu süre mikroorganizmanın katı besi yerlerinde tipik koloni yapılarını oluşturmasına kadar geçen süre olarak bilinmektedir. Sıvı besi yerlerinde ise mikroorganizmaların bulanıklık göstermesine kadar olan süreye denilmektedir. 


İnkübasyon da kültür elde etme işleminin son aşamalarındandır. İnsanlardaki hastalık yapan mikroorganizmaların besi yerlerinde çoğalmalarını sağlamak için inkübasyon boyunca gerekli ısı, nem, oksijen, karbondioksit gibi birçok ihtiyaçlar karşılanarak mikroorganizmaların kültürleri gerçekleşir. İnkübasyon odaları +20 C ile +50 C değerleri arasında ayarlanır. Ancak bu değerler ürün çeşidine göre değişmektedir.

Raf numune ise; 15 C ile 25 C bu dereceler aralığında çalışmaktadır. Kontrol panele üzerinden ilgili ayarlamalar yapılarak opsiyonel olarak nem kontrolü de sağlanabilmektedir. Isıtma ve soğutma işlemleri için, alt yapı sistemlerinden ayrı olarak expantion sistemi ile çalışmaktadır.

Media fill odalarında aynı inkübasyon da olduğu gibi çift modda çalıştırılabilmektedir. Media fill odaları 30 C ile 35 C aralığında çalışabilmektedir. Bu odalarda ısıtma ve soğutma işlemleri için, alt yapı sistemlerinden ayrı olarak expantion sistemi ile çalışmaktadır.

Onat climatic olarak, müşterilerimizin ihtiyacına uygun inkübasyon, raf numune ve media fill odalarını kurulumunu ayrıca projelendirme hizmetlerini sizlere sağlıyoruz. Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için bizlere ulaşabilirsiniz.

<