30 Kasım 2022

Dünya çapında büyük bir yeri olan ilaç sektörü, insan sağlığının korunmasında ve yaşam kalitesini en üst seviyede tutmada yardımcı olmaktadır. Diğer sektörlere sağladığı teknolojik ve bilimsel katkıları nedeniyle ülkeler arasında stratejik bir önemi vardır.

İlaç sektöründe, yürütülen ar-ge faaliyetlerinin yoğunluğu, nitelikli iş gücü istihdamı, gelişmiş ve gelişen ülkelerin ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Birçok ülke üretimlerini ilaç sektöründe katma değeri yüksek olan alanlarda kullanmak ve sektördeki verimliliği arttırarak küresel ilaç ihracatından daha fazla pay almak için birbirleri arasında bir yarış içerisindedir. 

Türkiye’de Gelişen İlaç Sektörü

Türkiye’deki ilaç sektörü birçok çeşitte ve miktarda üretim ve ihracat olanağına sahip, katma değeri yüksek sektörlerin başında gelmektedir. Türkiye ilaç sektörü, özel üretim teknolojisinin olması gerektiği ürünler haricinde her türlü ürünü imal edebilen, birçok Avrupa ülkesiyle kıyaslanabilecek teknolojik düzeydedir.

Türkiye’de üretilen yaklaşık 3.100 çeşit ilaç vardır. Hastaların yaşına, hastalık durumuna, alınması gereken miktara veya farklı fatmasötik şekilde hazırlanmasına göre üretilen ilaç çeşidi 7.200’e yükselmektedir.

Ülkemizde ilaç sektöründe yaklaşık olarak 42 bin çalışan mevcuttur. Aynı zamanda ilaç firmaları İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ bölgelerinde bulunmaktadır. Yerli ve çok uluslu olmak üzere birçok firma bu alanda faaliyet göstermektedir.

Ülkemizde antibiyotik ve analjezikler gibi çoğu ilacın etken maddesi üretilebilirken, ilaç hammaddelerin büyük bir çoğunluğu ithal edilmektedir. 

Türkiye İlaç Sektörünün Büyümesinin Nedenleri?

  • İnsan sağlığının ön plana çıkması,
  • Sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklik,
  • Vergi uygulamalarında ilaç sektöründe iyileştirmelerin yapılması,
  • Yeni yatırımlar,
  • Modernizasyon,

Türkiye ilaç sektörünün son yıllarda büyümesindeki en önemli nedenler arasında;

  • Üretici firmalarının bir kısmının yabancı sermayeli olması,
  • İlacın hammadde üretimin birkaçının Türkiye’de gerçekleştirilmesi,
  • İlaç ithalat ve ihracatının yapılması gelmektedir. 

Özetle, ilaç sektörü, uzun yıllara dayanan üretim deneyimi ve nitelikli çalışanları ile ülkemizin köklü bir sektörüdür. Aynı zamanda insan yaşamında önemli bir yere sahip olan sağlık ve tedavilerinde devamlılık sağlamak, yüksek katma değer ve ileri teknolojiye dayanan sektörlerden birisidir. Son yıllarda yaşanan sağlık sorunları nedeni ile ilaç sektöründe büyük gelişmeler sağlanmıştır.